JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0


นายทศพงศ์  บุญพุฒ
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

 


4.3.1 บันทึกข้อความรายงานผล ปี 2567
4.3.2 รายงานผลงบดำเนินการ ลงทุน ปี 2567
4.3.3. แบบฟอร์มเผยแพร่รายงาน


MOIT5.1.1 บันทึกข้อความรายงาน สขร. ปี 2567 ไตรมาส 1
MOIT5.1.2 แบบ สขร_ 1 ต.ค.66
MOIT5.1.3 แบบ สขร_ 1 พ.ย.66
MOIT5.1.4 แบบ สขร_ 1 ธ.ค.66
MOIT5.1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่รายงาน

 

1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2
2.แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2567
3.แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
4.แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2567
5. แบบฟอร์มเผยแพร่รายงาน1. บันทึกข้อความรายงาน
2.1 แบบ สขร_ 1 - 2567 (เม.ย.67)
2.2 แบบ สขร_ 1 - 2567 (พ.ค.67)
2.3 แบบ สขร_ 1 - 2567 (มิ.ย.67)
3. แบบฟอร์มเผยแพร่รายงาน1. บันทึกข้อความรายงานไตรมาส 4

2.แบบ สขร_1 กรกฎาคม 2566

3.แบบ สขร_1 กันยายน 2566

4.แบบ สขร_1 สิงหาคม 2566

5. แบบฟอร์มเผยแพร่รายงาน
 
6.1.1 บันทึกข้อความเสนอประกาศนโยบาย
6.1.2 นโยบายบริหารบุคคล 2567
6.1.3 แบบฟอร์เผยแพร่นโยบายบริหารบุคคล 2567
6.2.1 บันทึกข้อความเสนอแผน
6.2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สสอ.เมือง
6.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่แผน
 
MOIT 7 ไตรมาส 1
7 1.1.บันทึกข้อความ
7 1.2.ประกาศรายงานดีเด่น
7 1. 3.หลักฐานประกาศรายงานดีเด่น
7 1.4.แบบฟอร์มเผยแพร่
MOIT 7 ไตรมาส 2
7.1 บันทึกข้อความเผยแพร่ประกาศ
7.2 ประกาศ ดีเด่นดีมาก
7.3 หลักฐานประกาศ
7.4 แบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT 7 ไตรมาส 3
1. บันทึกข้อความรายงาน
2.ประกาศ
3.หลักฐานประกาศ
4. แบบฟอร์มเผยแพร่รายงาน

 
MOIT 8 การเสริมสร้างจริยธรรม
 
8.1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการ
8.1.2 โครงการอบรมหลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา
8.2 บันทึกข้อความรายงานผลโครงการ
8.3 รายงานผลโครงการ
8.4 ภาพกิจกรรมโครงการ
8.5 แบบฟอร์เผยแพร่
 
MOIT 9 การจัดการร้องเรียน
9.1 คู่มือร้องเรียนการปฏิบัติงาน
9.2 คู่มือร้องเรียนการทุจริต
9.3 ช่องทางการร้องเรียน
9.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
MOIT 10 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน
10.1 บันทึกข้อความรายงานผล
10.2.1 รายงานผลร้องเรียนบริการ 6 เดือน
10.2.2 รายงานผลร้องเรียนทุจริต 6 เดือน
10.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล


ไตรมาส 4
1 บันทึกข้อความรายงานผล
2.1 รายงานผลร้องเรียนบริการ 12 เดือน
2.2 รายงานผลร้องเรียนทุจริต 12 เดือน
3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค