JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0


นายทศพงศ์  บุญพุฒ
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

 MOIT5.1.1 บันทึกข้อความรายงาน สขร. ปี 2567 ไตรมาส 1
MOIT5.1.2 แบบ สขร_ 1 ต.ค.66
MOIT5.1.3 แบบ สขร_ 1 พ.ย.66
MOIT5.1.4 แบบ สขร_ 1 ธ.ค.66
MOIT5.1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่รายงาน
 


1. แบบบันทึกรายงาน 
2. moit 5 แบบ สร1.มค 66   
3. 
moit 5 แบบ สร1.กพ 66 
4. moit 5 แบบ สร1.มี.ค 66 
5.แบบฟอร์มเผยแพร่


1. บันทึกข้อความรายงานไตรมาส 4

2.แบบ สขร_1 กรกฎาคม 2566

3.แบบ สขร_1 กันยายน 2566

4.แบบ สขร_1 สิงหาคม 2566

5. แบบฟอร์มเผยแพร่รายงาน
 
MOIT 7 ไตรมาส 1
7 1.1.บันทึกข้อความ
7 1.2.ประกาศรายงานดีเด่น
7 1. 3.หลักฐานประกาศรายงานดีเด่น
7 1.4.แบบฟอร์มเผยแพร่
MOIT 7 ไตรมาส 2
7 2.1.บันทึกข้อความ
7 2.2.ประกาศรายงานดีเด่น
7 2.3.หลักฐานประกาศรายงานดีเด่น
7 2.4.แบบฟอร์มเผยแพร่
MOIT 7 ไตรมาส 3
7 2.1.บันทึกข้อความ
7 2.2.ประกาศรายงานดีเด่น
7 2.3.หลักฐานประกาศรายงานดีเด่น
7 2.4.แบบฟอร์มเผยแพร่

 
MOIT 8 การเสริมสร้างจริยธรรม

8.1.1 บันทึกเสนอโครงการ
8.1.2 โครงการอบรมส่งเสริมวินัย
8.2 รายชื่อผู้เข้ารับอบรม
8.3 บันทึกรายงานผลโครงการ
8.4 รายงานผลโครงการ
8.5 ภาพกิจกรรม
8.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

 
MOIT 9 การจัดการร้องเรียน
9.1 คู่มือร้องเรียนการปฏิบัติงาน
9.2 คู่มือร้องเรียนการทุจริต
9.3 ช่องทางการร้องเรียน
9.4 แบบฟอร์มเผยแพร่
MOIT 10 ข้อมูลสถิติการร้องเรียน
10.1 บันทึกข้อความรายงานผลรอบ 6 เดือน
10.2.1 รายงานผลร้องเรียนบริการ
10.2.2 รายงานผลร้องเรียนทุจริต
10.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาส 4

1 บันทึกข้อความรายงานผล
2.1 รายงานผลร้องเรียนบริการ 12 เดือน
2.2 รายงานผลร้องเรียนทุจริต 12 เดือน
3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค