วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00น. นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรม อบรมพัฒนาแกนนำเยาวชนเพื่อเป็นต้นแบบการเป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสังคมเข้มแข็งเพื่อความมั่นคง และยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โดยมีนายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้อบรมประกอบด้วย เยาวชนในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 100 คน หลักสูตร จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารปานแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ